Over Janet

Even voorstellen

Mijn naam is Janet Winter. Ik ben gediplomeerd gewichtsconsulente en aangesloten bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland. Dit betekent dat ik moet voldoen aan strikte kwaliteitseisen, regelmatig moet bijscholen en dat ik je begeleid volgens het BGN-behandelprotocol. Ik adviseer op basis van de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad, wat neerkomt op gewoon en gezond eten, dus zonder afslankproducten.

De BGN-gewichtsconsulent is speciaal opgeleid om gezonde mensen met gewichtsproblemen te begeleiden. Daarbij spelen motivering en voedings- en bewegingsvoorlichting een grote rol. Ik ben dus geen diëtist: indien uw overgewicht een medische of psychische oorzaak heeft, of als er sprake is van extreem overgewicht, zal ik u doorverwijzen.

Wat kunt u tijdens een bezoek aan mij verwachten?

Bij het eerste bezoek neem ik je persoonsgegevens op en vraag je naar je persoonlijke omstandigheden. Je lengte, gewicht en tailleomvang worden opgemeten. Je gangbare voeding- en leefpatroon worden besproken. Vaak vraag ik je om gedurende enige dagen een voedingsdagboek bij te houden om inzicht te krijgen in uw voedingswijze.

Al je gegevens worden bijgehouden in een dossier. Je gegevens worden nooit zonder overleg met u aan anderen verstrekt. Desgewenst kun je te alle tijden je eigen dossier inzien.

Ik geef je vervolgens voedings- en beweegadviezen, die je helpen een gezondere leefwijze en een gezonder lichaamsgewicht te bereiken. Daarbij leer je ook gezonde keuzes te maken in je voeding door bijvoorbeeld het leren begrijpen van productinformatie op verpakkingen. Je leert meer over de werking van de stofwisseling en hoe je je lichaamsgewicht kunt reguleren door gezonde voeding en regelmatige beweging. Ik zal je motiveren en stimuleren om je doel te bereiken. Je eigen inzet daarbij is natuurlijk ook van groot belang. Veel mensen vinden regelmatig bezoek aan de gewichtsconsulent daarbij de beste "stok achter de deur".

Gezond gewicht

Er zijn allerlei factoren die overgewicht tot gevolg hebben. Hormonen, erfelijke aanleg, levensstijl, medicijngebruik of ziekte. Toch is in de meeste gevallen het overgewicht terug te voeren op simpelweg te veel of verkeerd eten. Als er meer calorieën binnenkomen dan er verbruikt worden, slaat het lichaam het overschot op als voorraad voor mindere tijden. Helaas komen die mindere tijden meestal niet en blijven de kilo's er lekker aan zitten. Dat kan heel geleidelijk gaan, maar al is het maar een pond per jaar, op den duur is er sprake van overgewicht.

Overgewicht brengt allerlei risico's met zich mee voor je gezondheid. Op de lange termijn kan het ziektes veroorzaken als diabetes, kanker, hart- en vaatziekten. Ook klachten als galstenen, jicht, spataderen en een hoge bloeddruk zijn terug te voeren op overgewicht. Uit betrouwbare onderzoeken blijkt steeds meer hoe belangrijk het is om gezond te eten.

Dat is mijn motivatie om jou te helpen een gezond gewicht te bereiken. Want het heeft grote effecten op je welzijn en welbevinden! Gezond eten en de juiste keuzes maken kun je echt leren en is vaak een kwestie van weten. Dat betekent echt niet dat je nooit meer iets lekkers mag. Daarnaast is voldoende beweging belangrijk. Ik kan je leren hoe dat makkelijk in te passen is in je dagelijkse leven.